Miljø og produktion

Alle vores produkter er produceret i EU.

Vi producerer efter gældende lovmæssige krav til miljømæssig forsvarlighed. Novafon er således produceret miljømæssigt og etisk forsvarligt.

Alle vores produkter er testet og der er lavet sikkerhedsmæssig kvalitetskontrol inden de forlader produktionen.